Cudzoziemcy – warszawiacy. Diagnoza i rekomendacje działań integracyjnych

 

Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM UW) rozpoczyna realizację nowego projektu – „Cudzoziemcy – warszawiacy. Diagnoza i rekomendacje działań integracyjnych” we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.  Partnerem strategicznym projektu jest m. st. Warszawa.

Jest to projekt o charakterze praktycznym i eksperckim, którego celem jest sformułowanie diagnozy sytuacji cudzoziemców w Warszawie oraz opracowanie rekomendacji skierowanych do władz Miasta oraz innych aktorów prowadzących działania integracyjne i wspierające na rzecz cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Warszawie.

W ramach projektu, oprócz analizy danych zastanych dotyczących sytuacji cudzoziemców w Warszawie, będą prowadzone badania empiryczne z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, pracowników i działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianymi kwestiami integracji, włączania i wsparcia cudzoziemców i cudzoziemek w Warszawie, a także działaczy organizacji imigranckich oraz aktywistów imigranckich działających w mieście stołecznym.

W skład zespołu wchodzą: dr hab. Michał Nowosielski (kierownik projektu), dr Marta Pachocka (w ramach partnerstwa strategicznego OBM z Miastem), dr Karolina Podgórska, Dominik Wach oraz dr Aleksandra Winiarska.

Inne działania OBM UW w zakresie lokalnych polityk wobec migracji możesz zobaczyć na stronie Laboratorium polityk migracyjnych miast i regionów 

Czas trwania

2021 - 2022

Źródło finansowania

Fundacja Konrada Adenauera

Publikacje