Pracownicy niezbędni czy niezbędne ręce do pracy? Badanie wielostanowiskowe bezpieczeństwa migrujących pracowników rolnych w Polsce i w Niemczech

 

Pracownicy sezonowi w rolnictwie to tzw. pracownicy niezbędni, bez których świeże owoce i warzywa nie trafiłyby z pól uprawnych do punktów sprzedaży, a stamtąd na nasze stoły. Ich (nie)obecność okazała się kluczowa, zwłaszcza podczas pandemii. Rozwiązania zabezpieczające ich przyjazd i np. umożliwiające pracę podczas kwarantanny były naprędce wprowadzane w życie podczas pierwszych miesięcy pandemii. Skutkowało to, jak się niestety okazało, narażeniem pracowników rolnych na dodatkowe ryzyka związane z wykonywaną przez nich pracą. Celem tego projektu jest przyjrzenie się sytuacji migrujących pracowników rolnych w Polsce (głównie obywateli Ukrainy) i w Niemczech (pracownicy rolni z Polski) oraz temu, jak na ich bezpieczeństwo wpływa tzw. wyjątkowe traktowanie rolnictwa (specjalne przepisy stosowane do zatrudnienia w sektorze rolnym, także w dobie pandemii).

Koncentrując się na przykładzie czasowych migracji Polaków do Niemiec oraz Ukraińców do Polski, projekt wpisuje się w studia znajdujące się na styku międzynarodowych migracji, stosunków pracy, bezpieczeństwa pracowniczego oraz socjologii wsi. Pytaniem badawczym jest w jaki sposób wyjątkowe traktowanie rolnictwa, przed pandemią, jak i w pandemicznych warunkach, wpływa na warunki pracy i zatrudnienia, a w konsekwencji na wielowymiarowe bezpieczeństwo pracowników sezonowych w rolnictwie Polsce i w Niemczech? Szczególne znaczenie dla proponowanych badań ma pandemia COVID-19, która stanowi punkt zwrotny w dotychczasowych rozważaniach nad wyjątkowością rolnictwa w Europie.

Badania zostaną zrealizowane przez trzyosobowy zespół młodych badaczy, w jego ramach zastosowana zostanie triangulacja metod i narzędzi z obszaru nauk społecznych (m.in. dane zastane, badania empiryczne, analiza przepisów prawnych), najważniejszą część stanowią wielostanowiskowe badania jakościowe, w tym wywiady z migrantami pracującymi w dwóch krajach, ich pracodawcami oraz interesariuszami.

Czas trwania

2021 - 2023

Źródło finansowania

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB), Priorytetowy Obszar Badawczy V (POB V), „Nowe Idee"

Publikacje