Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marcin Gońda, Michał Nowosielski, Ignacy Jóźwiak. 2023.

Wsparcie państwa polskiego dla jednostek polonoznawczych – narzędzie dyplomacji publicznej czy polityki polonijnej?

 

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2023 (XLIX) Nr 2 (188)

https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2023/2(188)/art/24704/

DOI: 10.4467/25444972SMPP.23.015.18629


Abstrakt

Artykuł analizuje działania państwa polskiego mające na celu wsparcie jednostek polonoznawczych za granicą i bada relacje między tymi jednostkami a instytucjami w Polsce. Celem artykułu jest zrozumienie form i zakresu wsparcia oferowanego jednostkom polonoznawczym oraz wyjaśnienie, dlaczego działania z zakresu dyplomacji publicznej adresowane są także do polskiej diaspory. Analiza opiera się na oficjalnych dokumentach dotyczących dyplomacji publicznej i polityki polonijnej, a także na wynikach badania empirycznego przeprowadzonego wśród przedstawicieli polskich instytucji odpowiedzialnych za promocję polskiego wizerunku za granicą oraz przedstawicieli jednostek polonoznawczych. Wnioski wskazują na heterogeniczność tych jednostek oraz różnice między wsparciem dla jednostek na Wschodzie i Zachodzie. W przypadku jednostek funkcjonujących w krajach byłego ZSRR wyraźnie dominuje polityka polonijna, która ma na celu podtrzymywanie związków miejscowych Polaków z Polską i polskością. Na Zachodzie wsparcie dla jednostek polonoznawczych wynika zarówno z polityki polonijnej, jak i dyplomacji publicznej.
 

Słowa kluczowe

jednostki polonoznawcze, polityka diasporyczna, dyplomacja publiczna, dyplomacja naukowa