dr Witold Nowak

Badacz

witold.nowak@uw.edu.pl

Doktor socjologii, pracownik Instytutu Zachodniego i absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych z obszaru nauk społecznych.
Specjalizuje się w socjologicznych analizach zjawisk migracyjnych i funkcjonowania mniejszości społecznych oraz w socjologii organizacji i zarządzania. Członek European Sociological Association i certyfikowany menedżer projektów (Certified Project Management Associate w metodyce IPMA).

Wybrane publikacje

Projekty badawcze