CrossMigration – Bieżące europejskie i międzynarodowe badania porównawcze oraz działania badawcze w obszarze migracji

 

Projekt CrossMigration jest realizowany przez organizacje stowarzyszone w IMISCOE, największej w Europie sieci naukowców zajmujących się migracją i integracją. Projekt ma na celu wsparcie badaczy, decydentów i innych podmiotów zainteresowanych migracjami poprzez usystematyzowanie wiedzy na temat migracji. Systematyczne podejście do gromadzenia danych i poszerzania wiedzy będzie promować i ułatwiać dialog między badaczami oraz zainteresowanymi stronami na poziomie krajów członkowskich UE i całej wspólnoty. CrossMigration pozwoli na lepsze zrozumienie uwarunkowań i form migracji, profilów migrantów a zarazem znaczenia i wpływu polityk migracyjnych.

W ramach CrossMigration zostanie utworzony Migration Research Hub, który umożliwi dotarcie do zasobu wiedzy na temat migracji m.in. najnowszej literatury naukowej i ekspertyz. Opracowana w ramach projektu taksonomia badań migracji pozwali oszacować możliwości współpracy i zakreślić tematy nowych projektów badawczych w różnych dyscyplinach i regionach. Bogactwo danych zebranych w ramach projektu stanowić będzie podstawę do opracowania międzynarodowego programu badań strategicznych dotyczących migracji.

 

Koordynator:

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Czas trwania

2018 - 2020

Źródło finansowania

Horyzont 2020

Partnerzy

Centrum voor Migratie en Interculturele Studies, University of Antwerp (CeMIS)

Danube University Krems

Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM)

Institute de Geografia e Ordenamento de Território, Universidade de Lisboa

International Centre for Migration Policy Development, Vienna (ICMPD)

International Organisation for Migration – Global Migration Data Analysis Center (IOM-GMDAC), Berlin

European University Institute (EUI), Florence

Migration Policy Group Brussels

Migration Policy Institute Europe, Brussels (MPI Europe)

National Centre for Scientific Research, Paris (CNRS)

Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), The Hague

Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Verona University