mgr Karolina Madej

mgr Karolina Madej

Karolina Madej jest socjolożką i doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Od 2018 roku współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW. W 2019 roku w Instytucie Socjologii UW obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską pt. „Wyjechać, zostać czy wrócić? – Analiza planów migracyjnych Ukraińców mieszkających w Warszawie”. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematów takich jak imigracja do Polski, procesy adaptacji i integracji migrantów w Polsce, uchodźcy w Polsce, perspektywa gender w badaniach nad migracjami, łączenie w badaniach metod ilościowych i jakościowych.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze