mgr Kseniya Homel

mgr Kseniya Homel

Jest absolwentką studiów magisterskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia aktywności społecznej migrantek i migrantów, ich partycypacji w życiu społeczeństwa przyjmującego, formy samoorganizacji oraz sprawczość (agency) przejawiająca się w organizacjach formalnych i w nieformalnych sieciach społecznych, funkcjonowanie sieci wsparcia, samoorganizacja w obszarach gdzie brakuje systemowych rozwiązań od strony państwa i społeczeństwa większościowego.

Uczestniczy w projektach badawczych Instytutu Spraw Publicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami społecznymi, m. in. ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnie przy realizacji projektu “Dzieci w Międzykulturowej Warszawie” finansowanego ze środków u. m. st Warszawa.

Publikacje:

Support Online: Case of Russian-speaking Women’s Online Network in Warsaw” Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 137–162, 21.12.2020, DOI 10.4467/25444972SMPP.20.042.12779

Wybrane publikacje

Projekty badawcze