dr hab. Izabela Grabowska

dr hab. Izabela Grabowska

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS (publikowała także jako Grabowska-Lusińska), jest badaczem oraz Koordynatorem ds. IMISCOE w Ośrodku Badań nad Migracjami. Jest socjologiem i ekonomistą; jest wiceprzewodniczącą Rady Dyrektorów IMISCOE RN i członkiem Rady Wykonawczej IMISCOE RN; jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu SWPS oraz Kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS (3 wydziały, 4 dyscypliny, 330 doktorantów); jest ekspertem narodowym Komisji Europejskiej w zakresie nowej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów ESCO (Classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations); współredagowała Mobility in Transition. Migration Patterns After EU Enlargement (2013, IMISCOE Research Series, Amsterdam University Press; open access) jej monografia habilitacyjna dotyczy oddziaływania migracji na ścieżki zawodowe [Migrantów scieżki zawodowe bez granic, 2012, Warsaw: Scholar; Movers and Stayers: Migration, Mobility and Skills, Lang 2016]. W 2017 opublikowała monografię (wraz z Michałem Garapichem, Ewą Jaźwińską i Agnieszką Radziwinowiczówną) Migrants as Agents of Change (Palgrave Macmillan). Więcej na: www.izabelagrabowska.com

Wybrane publikacje

Projekty badawcze