dr Justyna Salamońska

Zastępca Dyrektora, Badacz

Justyna Salamońska jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzi badania na temat migracji wielokrotnych (projekt finansowany przez grant SONATA BIS, Narodowe Centrum Nauki) w Ośrodku Badań and Migracjami. Justyna posiada tytuł doktora socjologii z Trinity College Dublin. Prowadziła badania i nauczała na Trinity College Dublin, Uniwersytecie w Chieti i Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Jej zainteresowania badawcze i dydaktyczne to współczesne migracje w Europie, integracja migrantów na rynkach pracy, mobilność oraz jakościowe i ilościowe metody badawcze.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze