mgr Kamila Fiałkowska

Badacz

Jest doktorantką w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania koncentrują się na migracji sezonowej z Polski do Niemiec oraz temu jaki wpływ mają one na społeczności lokalne w obu krajach.

W 2008 Kamila ukończyła studia magisterskie na kierunku politologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej praca magisterska skupiała się na polityce migracyjnej i zarządzaniu migracjami w Wielkiej Brytanii. Kamila spędziła rok studiów na Universytecie w Sussex jako stypendystka programu Sokrates/Erasmus, tam też w 2009 ukończyła studia magisterskie poświęcone migracjom (MA in Migration Studies). Jej praca magisterska została poswięcona obecnemu problemowi migracji powrotnych Polaków z Wielkiej Brytanii.

Podczas studiów na Uniwersytecie w Sussex dbyła ona również dwumiesięczny staż badawczy w organizacji Runnymede Trust, gdzie brała udział w pracach nad projektem Migrant Rights and Integration Project.

Zainteresowania badawcze: poakcesyjne migracje Polaków, uchodźcy w Polsce, praktyki integracyjne krajów imigracji.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze