mgr Monika Szulecka

Współpracownik

m.szulecka@uw.edu.pl

Współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami. Jest absolwentką Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, kierunku politologia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, gdzie obroniła pracę dyplomową pt. „Bezpieczeństwo i porządek prawny na targowisku z perspektywy jego użytkowników i obserwatora”.

Jej zainteresowania badawcze obejmują integrację ekonomiczną migrantów, nielegalną migrację, strategie funkcjonowania migrantów o nieuregulowanym statusie, wpływ polityk migracyjnych na występowanie, zwalczanie i zapobieganie zjawisku nielegalnej migracji. Interesują ją również zjawiska przestępcze związane z procesami migracyjnymi, takie jak przerzut ludzi czy praca przymusowa migrantów. Obecnie w ramach Ośrodka Badań nad Migracjami prowadzi badania dotyczące znaczenia statusu prawnego w procesie adaptacji ekonomicznej migrantów z Ukrainy w Polsce.

Jest ekspertką Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami. Kilkakrotnie brała udział w projektach badawczych realizowanych przez instytucje międzynarodowe (FRA, ICMPD) i krajowe (m.in. Fundacja im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej).

Od 2008 roku jest uczestniczy w pracach zespołu redakcyjnego „Biuletynu Migracyjnego”. W latach 2011-2013 była odpowiedzialna za organizację studiów podyplomowych „Współczesne Migracje Międzynarodowe”, edycji dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze