mgr Ignacy Jóźwiak

Badacz

Ignacy Jóźwiak jest absolwentem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych PAN w Warszawie. Zainteresowanie badawcze: kwestie etniczne, granice i pogranicza oraz migracje w Europie Środkowej. Pracował jako badacz i analityk w projektach realizowanych przez Instytut Spraw Publicznych (Warszawa), Centrum Badań Migracyjnych (Poznań) oraz Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity (Gottingen). Przygotowuje doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W roku 2012-2013 Research Fellow w Wirth Institute for Austrian and Central European Studies na University of Alberta. Stypendysta Funduszu Grupy Wyszehradzkiej (2009/2010) oraz Open Society Institute (2011).

Wybrane publikacje

Projekty badawcze