dr Magdalena Lesińska

Badacz, Kierowniczka Studiów Podyplomowych "Współczesne Migracje Międzynarodowe"

Adiunkt naukowy w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM UW). Otrzymała tytuł doktora nauk społecznych w zakresie politologii w 2006 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Przedmiotem rozprawy doktorskiej była analiza procesu inkluzji politycznej imigrantów w wybranych państwach Europy zachodniej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Studia nad Nacjonalizmem na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (Central European University, CEU) w 2002 roku oraz studia magisterskie na kierunku politologia na Uniwersytecie Wrocławskim w 2001 roku. Podczas studiów magisterskich jej zainteresowania naukowe skupiały się wokół stosunków etnicznych oraz mobilizacji politycznej mniejszości narodowych i etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Romów w krajach Europy środkowo-wschodniej.

W latach 2006-2008 pracowała jako adiunkt naukowy w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 roku jest pracownikiem naukowym w OBM UW, w latach 2009-2013 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora. Obecnie najważniejszymi tematami zainteresowania naukowego pozostają: polityka migracyjna państwa i UE, obywatelstwo i polityka naturalizacji, partycypacja polityczna i publiczna migrantów, aktywność polityczna Polonii i Polaków za granicą, polityka państwa wobec Polonii i Polaków za granicą.

Członkostwo:
Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk,
Komisja ds Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich RP,
Komitet Redakcyjny Central and Eastern European Migration Review (CEEMR),
International Research Network IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion),
European Academic Network on Romani Studies,
Transatlantic Forum on Migration and Integration

Funkcje:
Kierownik Studium Podyplomowego Współczesne migracje międzynarodowe w OBM UW;
Sekretarz Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania pozanaukowe: podróże, fotografia, badminton, bieganie.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze